Clubhuis de Derde Helft

bewonersinitiatief
Beweging
Ontmoeten
Sociaal

Clubhuis de Derde Helft is een landelijk initiatief om sportclubhuizen overdag open te stellen voor 55+’ers die (meer/weer) willen bewegen en/of op ongedwongen wijze nieuwe mensen willen leren kennen. Er is geen bovengrens qua leeftijd. Iedereen uit de regio is welkom.

Woensdag van 09.00-12.00 uur bij voetbalclub RCL, de Bloemerd 2

09.30-10.30 Wandelfit

09.30-10.30 Walking Football

11.00-11.45 Bewegen op muziek (vanaf 25 mei 2022)

09.00-12.00 Dammen, Jeu de Boules, speedminton, biljarten, schaken, sjoelen, koffie, inloop

09.00-13.00 Samen Vitaal, een tijdbestedingsprogramma voor senioren die gebaat zijn bij contact en de preventieve werking van beweeg-/sportactiviteiten. Aanmelden kan bij seniorencoach Floor van Egmond van Incluzio, 06-83 26 69 84

Donderdag van 09.00-12.00 uur bij Hockeyclub Alecto, de Bloemerd 8

09.30-10.00 WarmingUp o.l.v. een fysiotherapeut

09.30-12.00 Walking Tennis

10.00-11.00 Walking Hockey

10.00-11.00 Walking Korfball

09.00-12.00 Dammen, tafeltennis, Jeu de Boules, stoepranden, speedminton, biljarten, sjoelen, schaken, koffie, inloop

Wie

Senioren

Waar

Bloemerd 2
Leiderdorp

Meer informatie

Contact

Clubhuis de Derde Helft
Contactpersoon

Neem contact op met Clubhuis:

0