Sociaal

Feestelijke opening Kinderkring      

Ontmoetingsplek voor kinderen van 0 tot 4 en hun ouders/verzorgers

Op dinsdag 7 september om 9.00 uur gaat de Kinderkring in de Sterrentuin in Leiderdorp weer feestelijk van start! Alle kleine Leiderdorpers tussen 0 en 4 zijn weer van harte welkom om samen met hun (groot)ouders/verzorgers een gezellige ochtend te hebben. De Kinderkring bestaat inmiddels al 37 jaar, maar was vanwege de coronamaatregelen lange tijd dicht. 

De Kinderkring is vanaf september weer elke dinsdag van 9.00 – 11.00 uur geopend. En bij voldoende animo en vrijwilligers gaat de kinderkring later dit najaar ook op donderdagochtend open. Onder het genot van een kopje koffie, thee of fris kunnen (groot)ouders/verzorgers elkaar ontmoeten en praten over de kinderen en de opvoeding. (Klein)kinderen kunnen er naar hartenlust spelen. Met regelmaat is er ook extra vermaak; zoals een artiest voor de kleintjes of knutselactiviteiten rond de feestdagen. Er zijn geen kosten of verplichtingen van een lidmaatschap aan een bezoek aan de Kinderkring verbonden. De corona maatregelen worden in acht genomen. Dit betekent onder andere dat het aantal kinderen wat maximaal toegestaan is, in acht wordt genomen.

Marga Haleber, vrijwilliger van de Kinderkring: ‘Het mooie aan de Kinderkring is dat (groot)ouders/ verzorgers van elkaar kunnen leren. Het is dus kennis en ervaring brengen en halen én tegelijkertijd kunnen de kinderen fijn met elkaar spelen. Ik kijk er naar uit om 7 september weer van start te gaan’ 

Sport

Yoga voor Mannen

In september start de vierweekse cursus Yoga voor Mannen. Yoga beoefening heeft mannen veel te bieden: flexibeler lichaam, vermindering van blessures, verbetering van de houding, verlaging van stress gevoelens. Om de drempel wat te verlagen bieden we een cursus aan speciaal voor mannen. Dan kun je op je eigen tempo en in een kleine groep kennnis maken met yoga. Kijk voor de data en de tarieven op yogaleiderdorp.com

Gezondheid

Mindfulness, Yoga voor Mannen en meer!

In september starten de cursussen en workshops weer bij Studio Results! in Leiderdorp. Kies je voor een vierweekse cursus Mindfulness of ga je 4 weken aan de slag in de cursus Yoga voor Mannen? Er zijn naast de cursussen ook losse workshops te boeken zoals Yoga Nidra en Do-In. Kijk voor de data en de tarieven op yogaleiderdorp.com.

Cultuur

Waar is Bennie Bang?

Waar is Bennie Bang? “Vrijheid is net als de kunsten een overwinning op de angst.”

 Fields of Wonder initieert, organiseert en geeft vorm aan een doorlopend community art project waarvan alle activiteiten het komende jaar onder het van RIJN Festival zullen vallen. Vanuit het thema Waar is Bennie Bang? proberen we individuele én collectieve angsten vangen. Samen met bewoners van Leiderdorp en regio zoeken we in alle hoeken en gaten van de samenleving naar waar de angst zich schuilhoudt.

Het van RIJN Festival Leiderdorp heet zo vanwege de rivier de Rijn die door onze regio stroomt, als een slagader waarlangs de cultuur zich heeft ontwikkeld en zich steeds blijft ontwikkelen. Wij vloeien met onze projecten samen met die verbindende stroom en geven makers en organisaties een podium en kans tot samenwerking.

Daarnaast is het water soms ook onpeilbaar en beangstigend. Net zoals onze emoties dat kunnen zijn… De angst om overspoeld te worden door het stijgende water, als gevolg van de klimaatverandering. Of de angst die velen ervaren ten gevolge van de coronacrisis.

In Waar is Bennie Bang? onderzoeken we samen met de deelnemers hoe we onze angsten kunnen vangen en beheersbaar kunnen maken. Gezamenlijk ontwikkelen we een hedendaags ritueel waarmee we onze vrijheid kunnen blijven vieren.

Om deelnemers en publiek te bereiken gaan we de samenwerking aan met Incluzio, Sol, BuZz en Yes Rijnland; vier maatschappelijke organisaties met elk hun eigen netwerk en expertise. Zij werken op wijk- en buurtniveau en richten zich op thema’s als ‘samen meedoen’, ‘basiskracht’ en ‘samen denken, doen en leren’.

Zo hebben we bijvoorbeeld ook de tekening van Bennie Bang die kinderen kunnen afmaken. Door Bennie Bang een gezicht te geven kunnen ze hun angsten onder ogen zien en bezweren. Ook organiseren we Atelierdagen waarbij u welkom bent om op vrijwillige basis mee te werken aan onze producties.

 Fields of Wonder probeert zoveel mogelijk mensen uit Leiderdorp te raken en te enthousiasmeren. Iedereen die wil kan betrokken worden bij onze projecten. Als inspiratiebron, als mede-maker, in de organisatie of in de realisatie. Zo kun je een stukje van jezelf in het Leidse cultuuraanbod terugzien en wordt cultuur een tastbaar onderdeel van jouw dagelijks leven. En hoe meer projecten we kunnen doen, met meer mensen, hoe bruisender het culturele klimaat wordt! Voor iedereen

Cultuur

VERHUIZING

Wij gaan 12 juli verhuizen naar de Sterrentuin

groen

Een parttime vleeseter

Actieve natuurgidsen van IVN Leidse regio (Wg Leiderdorp) volgen in het Leiderdorps Weekblad het planten- en dierenleven. Om de week schrijven zij in de rubriek 'Leiderdorp Natuurlijk' over hun bevindingen.

Deze week besteedt Edward aandacht een onbeduidend plantje, het Herderstasje, maar waarom...?

https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/68012/een-parttime-vleeseter

Gezondheid

Zorg al 20 jaar een begrip in Leiderdorp

Zorgvuldig omgaan met kwaliteit

Zorg-Vuldig wil sinds 2000 het zonnetje in zorgland zijn. Onze organisatie staat voor een probleemoplossende en efficiënte aanpak. Wij werken met vakkundige, bekwame mensen met oog voor detail en hart voor de zaak en mens. We spelen in op de wensen en behoeften van de cliënt. Wanneer nodig en mogelijk leiden we collega's op om onze cliënten nog beter zorg te kunnen bieden. Naast thuiszorg, begeleiding, persoonlijke zorg, verpleging en huishoudelijke zorg leveren we ook kraamzorg.

Vanuit het kantoor in Leiderdorp worden de regio's Zuid Holland Midden & Noord én de Alblasserwaard & randgemeenten, gecoördineerd. 

Onze organisatie is in het bezit van het certificaat borstvoeding (WHO en Unicef) en HKZ gecertificeerd. Bij het vinden van de beste oplossing voor uw zorgsituatie werkt Zorg-Vuldig nauw samen met huisartsen, verloskundigen, wijkverpleegkundigen, ziekenhuizen en andere instanties. 

Cultuur

Museum is gesloten

Vanwege de lock-down ingesteld door de regering is het museum gesloten tot en met 2 maart. OP woensdag 3 maart om 14.00 uur hopen wij onze deuren weer te openen voor bezoekers.

Sociaal

Bibliotheek Leiderdorp verhuist

Bibliotheek Leiderdorp verhuist terug naar De Sterrentuin 

Nu de verbouwing in De Sterrentuin klaar is, verhuist BplusC Bibliotheek Leiderdorp terug naar de Van Diepeningenlaan. Op 20 januari openen we de deuren voor bezoekers. De tijdelijke locatie aan de Simon Smitweg is gesloten. 

Tijdens de verhuisperiode (1 januari t/m 19 januari) mogen bibliotheekleden geleende boeken langer houden en ontstaan er geen boetes. Ook mogen bibliotheekleden tijdens deze periode gebruik maken van de boekenafhaalservice.   

De nieuwe locatie is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Op de volgende tijdstippen zijn bibliotheekmedewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden:   

  • maandag, dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur  
  • woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur  
  • Tijdens de overige uren is er zelfservice. 

De Sterrentuin is het afgelopen jaar ingrijpend verbouwd. De gemeente beoogt dat de Sterrentuin transformeert van een sociaal cultureel centrum naar een centrum voor ondersteuning, welzijn en kennis, cultuur en educatie, waarin de huurders van het pand nauw(er) samenwerken. Een aantal organisaties, zoals Incluzio, het MEC en het Centrum voor Jeugd en Gezin met het Jeugd- en Gezinsteam, zijn inmiddels al verhuisd en de komende periode volgen het filmhuis, Theater Toverlei, de Volksuniversiteit en BplusC Bibliotheek Leiderdorp. 

Op www.BplusC.nl/in-leiderdorp is actuele informatie over de verhuizing te vinden.  

 

Cultuur

Nog even geen optredens en repetities

Ook Sempre Avanti ontkomt niet aan de corona maatregelen. Voor het lopende jaar zijn alle optredens al afgelast, en ook de repetities zijn sinds medio september stilgelegd. Helaas ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn weer kunnen beginnen..

Cultuur

Fotoclub Daguerre bestaat 70 jaar!

Op 15 september jl bestond Fotoclub Daguerre 70 jaar en daarmee mag de club zich bij de oudere verenigingen van Leiderdorp tellen. Op veilige en vrolijke wijze is de verjaardag afgelopen zaterdag 19 september gevierd door de leden.

Daguerre is een fotoclub met een kern van trouwe leden die al meer dan 30 jaar lid zijn. Voordat de digitale fotografie zijn intrede deed, werd er analoog gefotografeerd. Weet u nog: met een rolletje waarop het aantal ASA stond. Dat stuurde je op naar een ontwikkelaar waarna je in spanning moest wachten om de resultaten te kunnen zien. Daguerre beschikte over een eigen doka waar de foto’s door de leden ontwikkeld en afgedrukt konden worden. Een echte techniek. Fotobesprekingen werden gedaan aan de hand van afgedrukte foto’s.

Hoe ziet een avond bij een fotoclub er nu uit? Tegenwoordig beschikt iedereen, ook niet-leden van fotoclubs, over een digitale camera. Je kunt in de camera je werk al meteen beoordelen en eventueel verwijderen. Lekker snel en makkelijk. Bij Daguerre wordt er veel naar fotografisch werk gekeken, met zijn allen of in werkgroepen die met thema’s werken. Dat kan digitaal, via een scherm, maar afgedrukte foto’s worden ook zeer regelmatig ingebracht. Gelet wordt op techniek, compositie, creativiteit en kleur- en lichtgebruik. Vanuit eigen ervaring en voorkeur wordt er becommentarieerd en dat kan leuke discussies geven. Op de clubavonden wordt ook gefotografeerd met behulp van materialen die de club in bezit heeft en er worden met regelmaat foto uitstapjes georganiseerd.

Het corona tijdperk heeft ook voor Daguerre gevolgen. De clubavonden kunnen niet meer fysiek plaatsvinden, maar via Zoom sessies weten we elkaar toch iedere maandagavond te vinden. Een nieuwe dimensie in het bestaan van de club. Er wordt eigenlijk meer dan voorheen actief gefotografeerd, daarvoor worden allerhande thema’s aangeleverd door de leden, en de foto’s worden nu online besproken. Dat gaat heel fijn en is een goede vervanger voor de avonden die we gewend waren.

Maar toch. Fysiek bij elkaar komen is ook belangrijk, iedereen weet dat sinds corona nog meer dan voorheen. Daarom was het bestuur van Daguerre blij dat er voor een jubileumfeest een mooie ruimte gevonden werd (de aula van Auris College Leiden), waar we bij elkaar konden komen om de verjaardag van onze club te kunnen vieren. Op veilige afstand van elkaar en met een aangepast programma. Alle leden hadden vooraf vier opdrachten gekregen: maak een selfie (liefst met je camera), maak een foto waarin het getal 70 is verwerkt, stuur een foto in van iets dat je het liefst fotografeert en tenslotte kreeg iedereen een persoonlijke fotografie opdracht. Alle inzendingen zijn door secretaris Annemieke Ebbink in een prachtige presentatie gezet en besproken. In een gezellige, vrolijke bijeenkomst konden de leden van Daguerre elkaar weer eens écht ontmoeten en dat deed ze goed.

Van de foto’s voor het jubileum verschijnt deze week een fotoboek dat iedereen kan bestellen. Binnenkort komt een deel op de website van Daguerre te staan, waarop nog veel meer fotowerk van leden te zien is: http://www.fotoclub-daguerre.nl/ . Zin om meer met fotografie te doen? Nieuwe leden zijn van harte welkom, ook in het ‘nieuwe nu’. 

Ontmoeten

Fietsmaatjes Leiderdorp

Stichting FietsmaatjesLeidenLeiderdorp
Zoom